04. april 2017

Unngå utro tjenere blant egne ansatte

Årlig koster økonomisk kriminalitet det norske næringslivet milliarder av kroner, og mer enn hver fjerde virksomhet har avdekket en utro tjener blant egne ansatte.

Ifølge Næringslivets Sikkerhetsråds siste kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelse har hele 28 prosent av de spurte virksomhetene avdekket en utro tjener blant sine ansatte. Bare 38 prosent av disse oppgir at de har anmeldt forholdet.

Økonomisk kriminalitet omfatter alt fra at ansatte bruker bedriftens frankeringsmaskin til private forsendelser og føring av for mange overtidstimer, til salg av forretningshemmeligheter og bruk av firmakontoen til å betale private regninger.

Koster milliarder hvert år

Omfanget av dette er trolig enormt og mørketallene store. Virke har tidligere uttalt at bare utro butikkansatte stjeler for to milliarder kroner årlig.

BDO forebygger, avdekker og gransker når noen har mistanke om at noe er galt. Vi jobber med alle former for økonomisk kriminalitet, både i private og offentlige virksomheter og organisasjoner.

Les: Gjør gode trusselvurderinger selv

Folk stjeler først og fremst fordi det er mulig. Det starter gjerne med mindre ting. Dette er en usunn kultur på arbeidsplassen som fort kan utvikle seg til alvorlig kriminalitet.

Økende trend med tyver av forretningshemmeligheter

De siste to årene har vi også sett en økende trend med tyveri av forretningshemmeligheter. Det skjer gjerne i forbindelse med at folk slutter. De laster ned dokumenter på minnepinner og kopierer eller skriver ut strategisk viktig informasjon. Tyveriet avdekkes først når granskere kommer inn og følger elektroniske spor på mobiltelefoner, PC-er eller printere.

Det er ikke bare for en arbeidsgiver å starte en slik gransking selv. Personvernlovgivning og andre arbeidsrettslige regler må overholdes. En time med en gransker som har kunnskap om regelverket og denne typen etterforskning kan være en god investering.

Les også: Derfor kan leverandørkontroller være et gode for alle parter

Gode råd som reduserer risikoen

Det beste er å redusere risikoen for at en ansatt stjeler. Her er noen råd:

  • Virksomheten bør gjøre en risikovurdering og etablere kontrolltiltak tilpasset risikoen. På denne måten blir internkontrollen tilpasset virksomheten og risikobildet.
  • Et effektivt tiltak for å hindre underslag, er å sørge for at ingen i bedriften har alenefullmakt i banken. For små bedrifter hvor dette er vanskelig, kan det innføres rutiner for at daglig leder går gjennom utbetalinger jevnlig. Det bør skje minst én gang i uken.
  • Ha en åpenhetskultur i bedriften hvor det er greit å stille spørsmål ved disposisjoner og attesteringer som er gjort. Spør hvor fakturaen kommer fra, hvem som er leverandøren og lignende. Er du usikker, ring leverandøren selv og spør.
  • Ved inngåelse av avtaler over en viss størrelse, kan det være et bra prinsipp at flere enn én signerer.
  • Kartlegg dine leverandører. BDO har flere ganger avdekket at ansatte samarbeider med noen hos en leverandør for sammen å underslå verdier. Sjekk også kredittratinger. Dette kan lett gjøres gratis på nett.
  • Skal du handle med utenlandske selskaper, kan det ofte oppfattes som vanskeligere å vite hvem du faktisk handler med. Er du usikker, ta kontakt med selskaper som BDO med representasjon rundt om i verden med egne nettverk. En enkel bakgrunnssjekk koster gjerne ikke mer enn 25 000 kroner. Det er en rimelig forsikring om du skal bruke millioner av kroner på en utenlandsk leverandør.
  • Åpenhet om saker med utro ansatte er viktig, og hvordan virksomheten håndterer slike tilfeller er med på å bygge en bedre kultur i virksomheten. Samtidig er det selvsagt viktig å holde dette internt før lovbruddet er konstatert. Anmeld saker til politiet. Det er de som skal etterforske og domstolene som skal dømme.

I Norge har vi høy tillit til hverandre, og det er en god ting. Samtidig er vi litt naive og stiller for få spørsmål. Den kombinasjonen utnytter de som stjeler, og det bør virksomhetene gjøre noe med.

DEL DETTE INNLEGGET: