29. januar 2018

Høy risiko – store muligheter

Kristian Thaysen

Kristian Thaysen

Partner, leder for rådgivning
E-post: [email protected]
Telefon: +47 940 15 007

Kraftig økende digitalisering, nye personvernregler og høy sårbarhet for cyberkriminalitet: Risikobildet for norske virksomheter mer uoversiktlig og potensielt mer skadelig enn noen gang. Samtidig kan god risikostyring gi deg muligheter du ellers ikke ville ha fått.

For femte år på rad har vi i BDO gleden av å invitere til spennende foredrag og gode faglige diskusjoner. Risikokonferansen 2018 presenterer de fremste foredragsholdere innen digitalisering og risikostyring, fra både det private næringsliv og det offentlige. Disse vil gi deg nye perspektiver på risiko- og virksomhetsstyring, sikkerhet og beredskap.

Risikostyring handler om å øke sannsynligheten for at virksomheten når de strategiske ambisjonene den har satt seg. For å ha en helhetlig tilnærming til risikostyring, må du som virksomhetsleder ha tilfredsstillende oversikt over alle risikoforhold som kan påvirke måloppnåelsen.

Se: Her er årets foredragsholdere på Risikokonferansen 2018

Grip mulighetene – vær forberedt på truslene

Det handler like mye om å gripe mulighetene, som å få oversikt og forberede seg på de potensielle truslene. Digitalisering og den pågående globaliseringen skaper et stort mulighetsrom. Dette vil den kjente svenske økonomen, forfatteren og foredragsholderen Kjell A. Nordström ta fatt i. Han er regnet for å være en av verdens mest innflytelsesrike tenkere innen digitalisering og globalisering.

Les også: Risikoundersøkelsen 2017 – Slik sikrer du deg best mot cyberkriminalitet

For få har IKT- og informasjonssikring som en del av risikostyringen

Tett sammenvevd med de nye forretningsmulighetene en globalisert og digital verden åpner for, er også truslene dette skaper for norske virksomheter. Spesielt den digitale sårbarheten og stadig mer sofistikert cyberkriminalitet er høyt oppe på agendaen på årets konferanse. Det er det behov for. I BDOs risikoundersøkelse fra 2017, oppga bare seks av ti ledere at de var tilfredsstillende sikret. Likevel viser rapporten at det er ingenting lederne frykter mer enn nettopp datakriminalitet.

Bare fire av ti spurte i den samme undersøkelsen hadde informasjons- og IKT-sikkerhet som en del av risikostyringen. Under årets konferanse vil blant andre avdelingsdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Hans Christian Pretorius, holde et foredrag om denne tematikken. Også leder for informasjonssikkerhetstjenester i BDO og BDO CERT, Chris Culina, vil holde et foredrag på konferansen.

Under fire måneder igjen til GDPR er norsk lov

Mange sliter også med å forstå verdien av informasjonen de besitter. Dette er spesielt tilfelle med de nye personvernreglene, GDPR, som blir norsk lov i mai i år. I større eller mindre grad vil disse påvirke så godt som alle norske virksomheter med en eller flere ansatte.

Er du raskt ute med å få regelverket på plass, kan dette gi deg betydelige konkurransefordeler den første tiden etter innføringen. Behandler du personvernopplysninger feilaktig etter at GDPR er blitt norsk lov, kan du i verste fall risikere svimlende gebyrer. Under årets risikokonferanse får du de beste rådene for å redusere GDPR-risikoen.

Les også: Slik starter du GDPR-tilpasningen nå

Garantert lærerikt og inspirerende

På årets foredragsliste finnes også en rekke andre spennende navn med mye kunnskap om risiko og risikostyring. Hit kommer både Chief Security Officer i Telenor, Hanne Tangen Nilsen, og president Hege Skryseth i Kongsberg Digital, som er en del av Kongsberg Gruppen.

Også den årlige Risikoundersøkelsen vil bli lagt frem under Risikokonferansen 2018. Her er mer enn 1000 ledere i en rekke norske virksomheter spurt sitt forhold til risiko, både når det gjelder cyberkriminalitet, men også GDPR og andre relevante temaer.

Vi garanterer en lærerik dag med nye perspektiver på risiko- og virksomhetsstyring.

Velkommen skal du være!

Meld deg på Risikokonferansen 14. mars på Aker Brygge i Oslo

DEL DETTE INNLEGGET: