12. mars 2018

Teleworld med viktig seier mot skatteetaten

Etter 9 år er Teleworld-saken endelig over: Høyesterett avviste statens anke over lagmannsrettens dom. Teleworld AS slipper derfor å betale MNOK 34 i MVA slik staten har hevdet.

Salg av tjenester fra utlandet til nordmenn

Teleworld AS, et selskap som er etablert på Svalbard, solgte spåtjenester til privatpersoner i Norge. Svalbard er ikke en del av Norge i merverdiavgiftsrettslig forstand. Teleworld AS solgte altså sine tjenester fra utlandet til kunder i Norge. Spåtjenester er videre såkalte fjernleverbare tjenester og omsetning av slike tjenester til privatpersoner i Norge er ikke er avgiftspliktig.

Skattekontoret mente likevel at de kunne pålegge Teleworld AS avgiftsplikt, basert på en konkret vurdering av omsetningens tilknytning til Norge.

Avgiftsplikt krever hjemmel i lov

Det å pålegge avgiftsplikt er i kjernen av legalitetsprinsippet. Det innebærer at det må fremgå av loven at omsetningen er avgiftspliktig.

Teleworld fikk medhold både i tingretten og lagmannsretten at skattekontoret ikke hadde tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag til å pålegge Teleworld AS avgiftsplikt. Som en følge av dette blir etterberegningen av ca MNOK 34 i MVA opphevet.

Domstolskontrollen med forvaltningen fungerer

Som prosessefullmektig for Teleworld AS er det en glede å se at domstolskontrollen med forvaltningen fungerer. Saken viser også at det er viktig å kontrollere at skattemyndigheten har nødvendig rettslig grunnlag for de vedtak som treffes. Dette kan vi som advokater i BDO bistå med å vurdere i både skatte- og avgiftssaker.

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål

DEL DETTE INNLEGGET: