Naivitet kan koste dyrt

Naivitet kan koste dyrt

13/05-16 05/13/2016

I et marked med uforutsigbare svingninger i strømprisen, og stadig tilbakevendende spørsmål knyttet til forsyningssikkerhet, er vurdering av risiko en del av hverdagen for mange i næringen. Er svaret like åpenbart når det gjelder vurdering av risiko generelt sett?

LES MER