Klage på eiendomsskatten

Klage på eiendomsskatten

05/05/2015

Stadig flere kommuner velger å innføre eiendomsskatt. Siste utlagte tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kommunen fikk til sammen 8,9 milliarder i inntekter fra denne skatten i 2013. Dette utgjør en økning på om lag 10 prosent fra året før.

LES MER