Gir KOSTRA effektiv og god styringsinformasjon – for hvem?

Gir KOSTRA effektiv og god styringsinformasjon – for hvem?

10/07-15 07/10/2015

På oppdrag for Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) har BDO gjennomført en evaluering av KOSTRA. Prosjektet har hatt som formål å belyse 1) hvorvidt informasjonsinnhentingen til KOSTRA er effektiv og 2) hvorvidt styringsinformasjonen i KOSTRA er god og relevant for brukerne.

LES MER