Børsnotering som mulig exit-strategi

Børsnotering som mulig exit-strategi

17/04-15 04/17/2015

En børsnotering er kanskje den største endringen et selskap vil gjennomgå. Gjennom en børsnotering vil selskapet oppnå likviditet i aksjen og muliggjøre realisasjon av verdier for eksisterende aksjonærer.

LES MER