Bedre finansieringsmuligheter

Bedre finansieringsmuligheter

19/02-15 02/19/2015

Norske banker har siden finanskrisen i 2008 vært svært restriktive med utlån til næringslivet. Obligasjonsmarkedet, som er en viktig alternativ finansieringskilde, har økt volumene betydelig i 2014, samtidig som lånemarginene har falt.

LES MER