Klage på eiendomsskatten

Klage på eiendomsskatten

Skrevet: av Asle Aftret

Stadig flere kommuner velger å innføre eiendomsskatt. Siste utlagte tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kommunen fikk til sammen 8,9 milliarder i inntekter fra denne skatten i 2013. Dette utgjør en økning på om lag 10 prosent fra året før.

LES MER
figure
Bedre finansieringsmuligheter

Bedre finansieringsmuligheter

Skrevet: 19/02-15 av Sigbjørn Selvik

Norske banker har siden finanskrisen i 2008 vært svært restriktive med utlån til næringslivet. Obligasjonsmarkedet, som er en viktig alternativ finansieringskilde, har økt volumene betydelig i 2014, samtidig som lånemarginene har falt.

LES MER